5.09     

język angielski i rytmika 

–  pierwsze zajęcia

6.09     

godz. 1630   

zebranie z Rodzicami

13.09     

godz. 930 – 1215     

robotyka

18.09     

godz. 1000 – 1200

ceramika –

dinozaur

20.09     

godz. 14.00 

gr. 2 i 3   

Spotkanie na Dzikim Zachodzie

wizyta w DPS przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie

27.09     

godz. 930 – 1215       

robotyka

4.10    

godz. 900 – 1500

wycieczka do

Parku Dinozaurów  w Zatorze