ORGANIZACJA DNIA AKTYWNOŚCI

w Prywatnym Przedszkolu „Tęczowa Kraina”

Witamy od godz. 7.00

przed śniadaniem

 •  dziecko: podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami i dorosłymi;
 •  uczestniczy w indywidualnych działaniach korekcyjno- kompensacyjnych oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub w małej grupie);

godz. 8.00 I śniadanie (mleczne dla dzieci chętnych)

 • nabywa i doskonali umiejętności w zakresie samodzielności, samoobsługi, kultury osobistej i kultury bycia, dba o estetykę otoczenia;
 • rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych

godz. 9.15  II śniadanie

od godz. 9.45

 • kierowanie  i  stymulowanie przez nauczyciela poznawczej, werbalnej, ruchowej i artystycznej aktywności dzieci wg wybranego programu wychowania w przedszkolu:
 •  dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu,
 • korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania,
 •  buduje wiarę we własne siły, poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu,
 •  rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze

od godz. 11.00

 • dziecko zaspokaja potrzebę relaksu, ruchu i pobytu na świeżym powietrzu m. in.  podczas zabaw ruchowych,
 • dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, pracach porządkowych, prowadzi obserwacje przyrodnicze,
 • uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych

 

godz. 13.00      obiad

od ok. godz. 13.30

 • dziecko odpoczywa – gr. 1 w sypialni , gr. 2-4 podczas słuchania czytanych przez nauczycielkę bajek, opowiadań i wierszy,
 • uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających,
 • rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności, uczestniczy w indywidualnych działaniach korekcyjno- kompensacyjnych oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub w małej grupie),
 • uczestniczy w zabawach ruchowych (na świeżym powietrzu lub w sali)

godz. 15.15    podwieczorek

od godz. 15.30

 • dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności,
 • realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych,
 • uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych

o  godz. 17.30 żegnamy przedszkolaki