Zapisy
– Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat;
– Zapisy prowadzimy od 1 marca, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń;
– Dla nowozapisanych przedszkolaków organizujemy w czerwcu dwutygodniowe  zajęcia
adaptacyjne, podczas których dzieci oraz rodzice uczestnicząc we wspólnych spotkaniach i
zabawach, poznają przedszkole, nauczycielki, specjalistów (psycholog, logopeda), pomoce nauczyciela oraz siebie nawzajem;

Opłaty

W naszym przedszkolu nie ma ukrytych kosztów!

pobyt całodzienny – w godz. 7.00 -17.30
wpisowe  400,- zł (jednorazowa opłata w momencie zapisywania dziecka do przedszkola),
Od 1 września 2019 r.
miesięczne czesne 790,- zł – obejmuje w szczególności:

– zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów spoza przedszkola, realizowane w ramach pracy ze wszystkimi dziećmi w danej grupie wiekowej (rytmika z umuzykalnieniem, język angielski, zajęcia ruchowe, taniec towarzyski, religia, robotyka, ceramika),
– imprezy, wycieczki, warsztaty edukacyjne  w przedszkolu i poza nim (np. w muzeach), wyjścia do teatru, na koncerty, spotkania z pisarzami i ciekawymi osobami, itd. (średnio 1-2 razy w miesiącu) wraz z transportem,
– opiekę specjalistów – w przedszkolu zatrudniamy   psychologa i logopedę,
– pełne wyposażenie dziecka w materiały potrzebne  do zajęć plastyczno-technicznych i innych (papier rysunkowy, kredki, farby, kleje i wiele, wiele innych),
– pobyt w maksymalnie 12-osobowej grupie pod codzienną opieką wykwalifikowanych nauczycielek realizujących w ramach swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej podstawę programową wychowania przedszkolnego,
– czesne płatne przez 10 miesięcy (wrzesień – czerwiec) oraz za lipiec w przypadku dzieci uczęszczających na dyżur wakacyjny. Za sierpień (przerwa urlopowa w przedszkolu) opłat nie pobieramy,
– dla rodzeństw zapisanych do przedszkola przewidujemy zniżki;

pobyt 6-godzinny – w godz. 8.00 -14.00
wpisowe  400,- zł (jednorazowa opłata w momencie zapisywania dziecka do przedszkola),
miesięczne czesne 395,- zł obejmuje w szczególności:

– zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów spoza przedszkola, realizowane w ramach pracy ze wszystkimi dziećmi w danej grupie wiekowej (rytmika z umuzykalnieniem, język angielski, zajęcia ruchowe, taniec towarzyski, religia, robotyka, ceramika),
– imprezy, wycieczki, warsztaty edukacyjne  w przedszkolu i poza nim (np. w muzeach), wyjścia do teatru, na koncerty, spotkania z pisarzami i ciekawymi osobami, itd. (średnio 1-2 razy w miesiącu) wraz z transportem,
– opiekę specjalistów – w przedszkolu zatrudniamy   psychologa i logopedę,
– pełne wyposażenie dziecka w materiały potrzebne  do zajęć plastyczno-technicznych i innych (papier rysunkowy, kredki, farby, kleje i wiele, wiele innych),
– pobyt w maksymalnie 12-osobowej grupie pod codzienną opieką wykwalifikowanych nauczycielek realizujących w ramach swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej podstawę programową wychowania przedszkolnego,
– czesne płatne przez 10 miesięcy (wrzesień – czerwiec) oraz za lipiec w przypadku dzieci uczęszczających na dyżur wakacyjny. Za sierpień (przerwa urlopowa w przedszkolu) opłat nie pobieramy,
– dla rodzeństw zapisanych do przedszkola przewidujemy zniżki;

wyżywienie od 1.09.2019 r.
–  dzienna stawka żywieniowa – 15,00 zł; obejmuje I i II śniadanie, obiad, podwieczorek przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– dzienna stawka żywieniowa dla 2 posiłków (I i II śniadanie oraz obiad) wynosi 12,75 zł,
– stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w danym miesiącu podlega zwrotowi w miesiącu kolejnym;

dodatkowe opłaty
– za basen, szachy i zajęcia taekwon-do (są to zajęcia dla dzieci chętnych);
– ubezpieczenie NNW – jednorazowa składka w wysokości ok. 37, – zł za cały rok (płatna IX – X).