Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina”
działa od września 2000 roku 

 • Oferujemy warunki i klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój osobowy
  dzieci w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i artystycznym.
 • Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem
 • Pozwalamy dzieciom być sobą i mieć własne zdanie
 • Pragniemy przygotować dziecko do rozwiązywania własnych problemów, nauczyć je wyrażać siebie
 • Dostrzegamy efekty dziecięcej działalności
 • Zapewniamy ciekawy program edukacyjno-artystyczny
 • Przedszkole jest otwarte dla rodziców

Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców, środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.
Jesteśmy po to, aby otoczyć dziecko fachową opieką i przyjazną atmosferą.
Gwarantujemy, że wiedza i umiejętności naszych wychowanków będą efektem doświadczenia, eksperymentowania i przeżywania.

W codziennej pracy z dziećmi w Prywatnym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” wykorzystujemy programy, metody  oraz elementy metod m. in.:

 • „Przyjaciele Zippiego” także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • edukacji matematycznej wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • pedagogiki zabawy Klanza,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • Kinezjologii edukacyjnej,
 • Metody Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz,
 • Programu Aktywności Knillów,
 • Aktywnego słuchania muzyki wg Batti Straus,
 • Odimiennej metody nauki czytania wg Ireny Majchrzak,
 • Stymulacji sensorycznej wg Delacato,
 • tzw. twórczych metod wychowania fizycznego: R. Labana, C. Orffa, A. M. Kniessów,

Kadra i specjaliści

Kadra „Tęczowej Krainy” to zespół młodych, otwartych i twórczych nauczycieli posiadających pełne, wymagane przepisami kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W przedszkolu zatrudniamy specjalistów: psychologa oraz logopedę.

Iwona Biernacka – właściciel i dyrektor Prywatnego Przedszkola  „Tęczowa Kraina”, nauczyciel mianowany, mgr wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie;
Monika Janowska – wicedyrektor Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina”, licencjat w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie;
Ilona Jarosz – nauczyciel mianowany, mgr biologii z nauczaniem przyrody, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej z rytmiką – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
Dominika Hasir – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznej im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Anna Słup – pomoc nauczyciela
Genowefa Galon – kucharka;
Jolanta Rzepa  – pomoc kucharki;

specjaliści:
Joanna Malinowska – psycholog,  mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Justyna Rychlicka – logopeda, mgr filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie logopedii – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie