Nasi wychowankowie; grupa 1 (2,5-3- latki), grupa 2 (4- latki), grupa 3 (5-latki) oraz grupa 4 (6-latki) uczestniczą, chętnie bawią się i rozwijają na różnych zajęciach

Zajęcia w ramach czesnego:

rytmika z umuzykalnieniem – (3 x w tygodniu) prowadzona przez mgr Ewę Nowak
/absolwentkę Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność rytmika/

zajęcia ruchowe „Przedszkolaki i piłka” – (1 x w tygodniu) prowadzone przez trenera mgr. Michała Kloca, organizowane w ramach Ogólnopolskiego Systemu Rozrywki Ruchowej PRZEDSZKOLIADA pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

język angielski – (3 x w tygodniu)) prowadzony przez mgr Klaudię Szott

ćwiczenia i zabawy logopedyczne – (1 x w tygodniu zajęcia indywidualne wg potrzeb dzieci, 1 x w miesiącu zajęcia profilaktyczne dla wszystkich grup) prowadzone przez logopedę mgr Justynę Rychlicką

 taniec towarzyski (1 x w tygodniu) prowadzony przez instruktora pana Bogdana Myśliwca (FLASH DUO)

robotyka ( 2 x w miesiącu) – zajęcia prowadzi pan Kamil Windak; organizatorem zajęć jest Firma KRAUL – sport, rekreacja, edukacja

zajęcia z ceramiki (1 x w miesiącu) – prowadzone przez instruktorów z Pracowni Ceramiki Artystycznej Angoba w Krakowie, którzy przyjeżdżają do naszego przedszkola i pomagają dzieciom

Możliwość zorganizowania zajęć dodatkowo płatnych (dla chętnych w przypadku zebrania wymaganej grupy):

nauka pływania (1 x w tygodniu) – zajęcia odbywają się na małym basenie Korony, prowadzone są przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością rehabilitacji dziecięcej – trenerów Firmy KRAUL sport, rekreacja, edukacja

szachy (1 x w tygodniu) – prowadzone przez instruktora Sekcji Szachów Wisła

taekwon-do (2 x w tygodniu) – prowadzone przez instruktora taekwon-do pana Konrada Kulawskiego I dan z Krakowskiej Akademii Taekwon-do