11 kwietnia „Papużki” i „Sówki” gościły w przedszkolu ratowników medycznych. Dzieci wysłuchały informacji na temat udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Wszystkie przedszkolaki  próbowały swoich sił w  udzielaniu pierwszej pomocy na fantomie. Pomagały też misiom ogrzać lub ochłodzić się z użyciem koca termicznego oraz bandażowały chorą łapkę. Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym.